Apokryf


Przed trzecim

tysiącleciem

 


 

Jerzy Turowicz 
Wstępniak


Stefan Swieżawski 
Święci czasów przełomu

Wyjście z opłotków 
Z Ryszardem Kapuścińskim
rozmawia Krzysztof Burnetko

Janina Ochojska-Okońska 
„Nigdy nie jesteśmy tak biedni...”


Ratunek od rozpaczy 

Z Czesławem Miłoszem
rozmawiają Tomasz Fiałkowski i Andrzej Franaszek

Jerzy Pomianowski 
Przed progiem

Ewa Bieńkowska, Ks. Adam Boniecki MIC, Mieczysław Porębski, Barbara Skarga, Piotr Wandycz, Ks. Tomasz Węcławski, Elżbieta Wolicka, Jacek Woźniakowski 
Znaki dobre i złe

Józek Szkolny-Tischner 
O podhalańskich widówacach i o tym, co uwidzieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     „Apokryf” nr 11 w „TP” nr 25/1997

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl