Apokryf


Co było potem?...

Po Sierpniu „Tygodnik” towarzyszył obudzonym polskim nadziejom, a jego współpracownicy i przyjaciele współtworzyli przemiany, dokonujące się dzięki „Solidarności”. Jan Józef Szczepański został prezesem Związku Literatów Polskich, Tadeusz Mazowiecki – redaktorem „Tygodnika Solidarność”, ks. Józef Tischner – związkowym kapelanem. Miłosz po Noblu nie musiał już ukrywać się za pseudonimami. Ustawa o cenzurze umożliwiła zaznaczanie cenzorskich ingerencji, co w porównaniu z niedawną przeszłością stanowiło sporą zdobycz. 
W grudniu 1981 pismo po raz drugi w swej historii zostało zawieszone. Pierwszy numer z roku 1982 ukazał się 23 maja, ze zmienioną winietką – tytuł drukowano odtąd, aż do 1989 roku, na czarnym, żałobnym tle, a Obraz Tygodnia zaczynał się, mimo protestów cenzury, od sakramentalnego zdania: „minął n–ty tydzień stanu wojennego”... Internowani zostali m.in. Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki i felietonista „TP” Piotr Wierzbicki. 
„Zaczyna padać długotrwały deszcz / do Arki, bo gdzież wy się podziejecie...” – pisała Wisława Szymborska w drukowanym u nas wierszu. „Tygodnik” w stanie wojennym stał się taką arką dla wielu, publikowali w nim wszyscy, których łączyła niezgoda na ówczesną polityczną rzeczywistość. Na jego łamach zagościli na stałe Ewa Szumańska i Sławomir Mrożek, Andrzej Drawicz i Ernest Skalski, po latach powrócił Edmund Osmańczyk. Redakcję zasilili Magdalena Bajer, Ewa Berberyusz, Maciej Kozłowski, ks. Stanisław Musiał; w stopce pojawiły się nazwiska Władysława Bartoszewskiego, Marcina Króla, Henryka Krzeczkowskiego i – na kilka lat – Andrzeja Micewskiego. 
Był to także czas pożegnań. 10 czerwca 1981 w Paryżu zmarła Maria Czapska, która towarzyszyła narodzinom „Tygodnika”; 27 marca 1983 – Hanna Malewska; 28 grudnia 1985 – Henryk Krzeczkowski; 23 lipca 1986 – Eugeniusz Olszak, redaktor techniczny; 7 stycznia 1987 – Jacek Susuł; 30 maja 1988 – Jerzy Kołątaj, sekretarz redakcji, zabrany przez Pogotowie spod tablicy w gabinecie Naczelnego, na której rysował plan nowego numeru. Odeszli współpracownicy pisma z lat powojennych: Helena Blumówna (20 marca 1984), Leopold Tyrmand (21 marca 1985), Tadeusz Kudliński (7 października 1990) – i autor świetnych felietonów z lat 70., Andrzej Kijowski (29 czerwca 1985). Wspomnijmy wreszcie dwie ostatnie, bardzo bolesne straty: śmierć Stefana Kisielewskiego (27 września 1991) i Tadeusza Żychiewicza (11 listopada 1994). 
Na Wiślnej zaczęli coraz liczniej pojawiać się młodzi: Roman Graczyk i Jacek Rakowiecki (dziś „Gazeta Wyborcza), Krzysztof Burnetko i Witold Bereś, Adam Szostkiewicz, Jerzy Pilch, Janusz Poniewierski, Jan Strzałka, Wojciech Pięciak, Michał Okoński, Artur Sporniak. Redakcję zasilił Andrzej Romanowski, pisujący do „TP” od lat kilkunastu. Po Okrągłym Stole i czerwcowych wyborach, kiedy dwaj zastępcy Naczelnego – Józefa Hennelowa i Krzysztof Kozłowski – znaleźli się w parlamencie, a temu ostatniemu premier Mazowiecki powierzył przebudowę MSW, pokoleniowa zmiana stała się bardzo wyraźna; do grona Zastępców dołączył Tomasz Fiałkowski (przedtem w redakcji „Znaku”), sekretarzem redakcji został Piotr Mucharski, a redaktorem technicznym Artur Strzelecki. I jeszcze jedna ważna zmiana: w 1991 z funkcji asystenta kościelnego odwołano ks. Bardeckiego i do redakcji powrócił z Rzymu ks. Boniecki, by znów wyjechać, gdy wybrano go generałem Zgromadzenia Marianów; dziś drugim obok ks. Bardeckiego redakcyjnym duszpasterzem jest ks. Mieczysław Turek. Jubileusz uczciliśmy zaproszeniem do zespołu ks. Józefa Tischnera. 
W 1993 roku wydawcą pisma stała się nowa spółka „Tygodnik Powszechny”, w której skład – obok Znaku, zatrzymującego większość udziałów – weszli trzej francuscy partnerzy: katolicki dom wydawniczy Bayard Presse i dwa stowarzyszenia – Europe Presse Solidarité, oparte o największy francuski dziennik, „Ouest France”, i Malesherbes Solidarité, oparte o grupę wydawniczą Malesherbes Publications. W roku następnym zmniejszyliśmy format, a do szesnastu stron „Tygodnika” – czterokrotnie więcej niż w roku 1945! – dołączany bywa „Apokryf”, którego kolejne wydanie trzymają Państwo właśnie w rękach... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     „Apokryf” nr 7 w „TP” nr 15/1995

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl