Apokryf


Książki z „Tygodnika”
Książki, które w „Tygodniku” powstały albo z „Tygodnika” wyrosły... Rzecz jest oczywista w przypadku serii „Teksty z »Tygodnika Powszechnego«”, książkowych edycji plonu redakcyjnych ankiet czy zbiorów artykułów naszych publicystów. Można by pójść znacznie dalej: w „Tygodniku” miało swój pierwodruk wiele wierszy Zbigniewa Herberta, ks. Jana Twardowskiego, Julii Hartwig, Joanny Pollakówny, Artura Międzyrzeckiego, Wiktora Woroszylskiego, Marka Skwarnickiego, po roku 1980 Czesława Miłosza – a także Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Bronisława Maja, Marcina Świetlickiego. Wiele opowiadań Kornela Filipowicza z lat 70. i 80 ujrzało światło dzienne najpierw na naszych łamach. Należałoby pamiętać i o „Bolesławie Chrobrym” Antoniego Gołubiewa, i o powieściach Hanny Malewskiej czy Jana Józefa Szczepańskiego, i o dramatach Jerzego Zawieyskiego, i o reportażach Andrzeja Bobkowskiego, ostatnio o opowiadaniach Pawła Huelle... Trudno postawić granicę – lepiej skończmy to wyliczanie...Ks. Andrzej BARDECKI: 
– Kościół epoki dialogu. Kraków 1966, Znak
– Przełom (Kościół epoki dialogu II). Kraków 1971, Znak
– Zawsze jest inaczej. Współpraca: Janusz Poniewierski, Adam Szostkiewicz. Kraków 1995, Znak

Władysław BARTOSZEWSKI:
– Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945. Opr. Wł. Bartoszewski i Zofia Lewinówna. Wst. Wł. Bartoszewski. Kraków 1966, Znak; wyd. II rozszerzone tamże, 1969
– 1859 dni Warszawy. Wst. Aleksander Gieysztor. Kraków 1974, Znak; wyd. II tamże, 1984
– Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Warszawa 1989, Wydawnictwa Alfa

Ewa BERBERYUSZ: 
– Książę z Maisons–Laffitte. Gdańsk 1995, Wydawnictwo Marabut

Jan BŁOŃSKI: 
– Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków 1994, Wydawnictwo Literackie

Ks. Adam BONIECKI MIC:
– Rozmowy niedokończone. Kraków 1974, Znak
– Notes. Kraków 1977, Znak
– Notes rzymski. Tom 1: listopad 1979 – listopad 1981. Kraków 1988, Znak
– Notes rzymski. Tom 2: 13 grudnia 1981 – 13 kwietnia 1986. Kraków 1989, Znak
– Notes rzymski. Tom 3: lata 1986–1988. Kraków 1990, Znak

Tadeusz CHRZANOWSKI: 
– Żywe i martwe granice. Kraków, 1974, Znak

Jan CIAŁOWICZ: 
– Od Kościuszki do Sikorskiego. Wyb., red. i wstęp Henryk Bułhak. Kraków 1972, Znak

Jacek CZAJOWSKI, Jacek M. MAJCHROWSKI: 
– Sylwetki polityków II Rzeczypospolitej. Kraków 1987, Znak

Antoni GOŁUBIEW: 
– Poszukiwania. Kraków 1960, Znak
– Unoszeni historią. Kraków 1971, Znak
– Świadkowie przemian. Kraków 1974, Znak

Jan GÓRA OP:
– Mój dom. Kraków 1981, Znak

Józefa HENNELOWA:
– U nas w rodzinie. Kraków 1973, Znak; wyd. II tamże 1989
– My rodzice. Kraków 1977, Znak
– Obecność. Zdjęcia: Zofia Rydet. Kalwaria Zebrz. 1988, Calvarianum.

Paweł HERTZ: 
– Miary i wagi. Felietony z lat 1974–75. Warszawa 1978, Państwowy Instytut Wydawniczy
– Patrzę się inaczej. Warszawa 1974, Wydawnictwo PAVO

Maria JARCZYŃSKA–BUKOWSKA: 
– Etiudy i kaprysy. Wyb., red., słowo wstępne Andrzej Sulikowski. Kraków 1983, Znak

Wojciech KARPIŃSKI, Marcin KRÓL: 
– Sylwetki polityczne XIX wieku. Wst. Henryk Wereszycki. Kraków 1974, Znak

Andrzej KIJOWSKI: 
– Gdybym był królem (felietony z „TP”). Poznań 1988, „W drodze”
– Bolesne prowokacje (felietony z „TP”). Poznań 1989, „W drodze”

Stefan KISIELEWSKI (Kisiel): 
– Polityka i sztuka. Warszawa–Kraków 1949, Wyd. Eugeniusza Kuthana
– Rzeczy małe (felietony z lat 1945–53). Warszawa 1956, PAX
– Opowiadania i podróże. Kraków 1959, Znak
– 100 razy głową w ściany. Paris 1972, Editions du Dialogue
– Materii pomieszanie. London 1973, „Odnowa”
– Z literackiego lamusa. Kraków 1979, Znak
– Felietony pod choinkę. Warszawa 1987, „Res Publica”, nr VII dodatkowy
– Rzeczy najmniejsze. Warszawa 1988, Michalineum
– Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945–1987. Kraków 1989, Znak
– Przygoda w Warszawie. Kraków 1989, Wydawnictwo Literackie

Ks. Stanisław KLUZ:
– Niekoniecznie z ambony. Red. Józefa Hennelowa. Kraków 1963, Znak


Maciej KOZŁOWSKI: 
– Krajobrazy przed bitwą. Kraków 1985, Znak

Marcin KRÓL:
– Ład utajony. Rozważania o historii. Kraków 1983, Znak
– Słownik demokracji. Kraków 1989, Znak

Henryk KRZECZKOWSKI: 
– Po namyśle. Kraków 1977, Znak

Zygmunt KUBIAK: 
– Półmrok ludzkiego świata. Kraków 1963, Znak
– Wędrówki po stuleciach. Kraków 1969, Znak
– Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej. Kraków 1993, Znak

Bronisław ŁAGOWSKI [Jan DEMBORÓG]:
– Co jest lepsze od prawdy? Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie

Hanna MALEWSKA: 
– O odpowiedzialności. Wybór publicystyki 1945–1976. Kalendarium życia i twórczości opr. Andrzej Sulikowski. Kraków 1981, Znak; wyd. II zmienione i poszerzone tamże, 1987

Ks. Mieczysław MALIŃSKI: 
– Aby nie ustać w drodze. Red. Jerzy Kołątaj. Kraków 1971, Znak; wyd. II tamże, 1973
– Nasz chleb powszedni. Kraków 1974, Znak
– Chodzący po morzu. Kraków 1978, Znak
– Góry przenosić. Kraków 1982, Znak

Anna MORAWSKA: 
– Spotkania. Wyb. Ewa Morawska i Tadeusz Mazowiecki. Przedm. T. Mazowiecki. Warszawa 1975, Bibl. „Więzi”

Przemysław MROCZKOWSKI:
– Katedry, łyki, minstrele. Kraków 1962, Znak
– Dżentelmeni i poeci. Kraków 1975, Wyd. Literackie

Sławomir MROŻEK: 
– Małe prozy. Kraków 1990, Oficyna Literacka
– Opowiadania 1990–1993. Warszawa 1994, Noir sur Blanc


Bolesław OLSZEWICZ:
– Lista strat kultury polskiej (1 IX 39 – 1 III 46). Warszawa 1947, Wyd. S. Arcta

Janusz St. PASIERB: 
– Miasto na górze. Kraków 1973, Znak

Jerzy PILCH: 
– Rozpacz z powodu utraty furmanki. Kraków 1994, Znak

Ks. Jan PIWOWARCZYK:
– Wobec nowego czasu (z publicystyki 1945–1950). Wyb. i układ Jerzy Kołątaj. Słowo wstępne Jerzy Turowicz. Kraków 1985, Znak

Emanuel ROSTWOROWSKI:
– Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne. Kraków 1989, Znak

Marek SKWARNICKI (Spodek):
– Szkoła mędrców. Kraków 1972, Znak
– Wesele w Sioux City. Warszawa 1975, Czytelnik
– Australijska wiosna. Kraków 1988, Znak
– Podróże po Kościele. Kalwaria Zebrz. 1983, Calvarianum; wyd. II Paris 1990, Editions du Dialogue
– Droga Krzyżowa. Fotografie Adama Bujaka, Kalwaria Zebrz. 1980, Calvarianum

Antoni SŁONIMSKI: 
– Obecność. Felietony 1971–72. Warszawa 1973, Czytelnik
– Ciekawość. Felietony 1973–76. Warszawa 1981, Czytelnik

Zofia STAROWIEYSKA-MORSTINOWA: 
– Kalejdoskop literacki. Warszawa 1955, PAX
– Ci, których spotykałam. Kraków 1962, Znak; wyd. II Warszawa 1993, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej
– Szukam człowieka. Kraków 1973, Znak

Stanisław STOMMA: 
– Myśli o polityce i kulturze. Kraków 1960, Znak

Ewa SZUMAŃSKA:
– Pięć lat (felietony z „TP”). Warszawa 1983, NOW-a

Jan Józef SZCZEPAŃSKI: 
– Buty i inne opowiadania. Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie; wyd. II tamże, 1983
– Koniec westernu. Warszawa 1971, Czytelnik
– Kipu. Kraków 1978, Wydawnictwo Literackie
– Nasze – nie nasze. Kraków 1984, Znak
– Maleńka encyklopedia totalizmu. Kraków 1990, Znak

Wiesław Paweł SZYMAŃSKI: 
– Rozmowy z pisarzami. Kraków 1981, Znak

Józef TISCHNER: 
– Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–75. Kraków 1975, Znak; wyd. II tamże, 1992
– Etyka solidarności. Kraków 1981, Znak
– Polski młyn. Kraków 1991, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”
– Myślenie według wartości. Kraków 1982, Znak; wyd. II tamże, 1993
– Etyka solidarności oraz homo sovieticus. Kraków 1992, Znak
– Nieszczęsny dar wolności. Kraków 1993, Znak

Roman TOMCZYK: 
– Uczynki niemiłosierne. Kraków 1964, Znak

Jerzy TUROWICZ: 
– Chrześcijanin w dzisiejszym świecie. Przedmowa abpa Karola Wojtyły. Kraków 1963, Znak
– Kościół nie jest łodzią podwodną – wybór publicystyki z lat 1964–1987. Wyb. i red. Józefa Hennelowa. Kraków 1990, Znak

Henryk WERESZYCKI: 
– Niewygasła przeszłość. Polemiki i refleksje. Kraków 1987, Znak

Stefan WILKANOWICZ: 
– Dlaczego i jak wierzę. Kraków 1969, Znak; wyd. II Tarnów 1993, Biblos

Karol WOJTYŁA: 
– Poezje i dramaty. Wyb. i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz. Wst. M. Skwarnicki. red. fil. Jan Okoń. Kraków 1980
– „Aby Chrystus się nami posługiwał” [wybór artykułów, listów pasterskich i kazań z lat 1949–78]. Red. Józefa Hennelowa. Kraków 1979, Znak

Jacek WOŹNIAKOWSKI: 
– Laik w Rzymie i w Bombaju. Kraków 1965, Znak
– Świeccy. Kraków 1987, Znak
– Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? Kraków 1988, Znak 

Jerzy ZAWIEYSKI: 
– Próby ognia i czasu. Poznań 1958, Pallottinum
– Droga katechumena. Wyb. Józef Smosarski i Stanisław Trębaczkiewicz. Warszawa 1971, Bibl. „Więzi”
– Dobrze, że byli. Wyb. Tadeusz Mazowiecki i Stanisław Trębaczkiewicz. Warszawa 1974, Bibl. „Więzi”

Tadeusz ŻYCHIEWICZ:
– Ludzie ziemi nieświętej. Kraków 1961, Znak
– Poczta Ojca Malachiasza. Tom I. Kraków 1970, Znak; wyd. II tamże, 1972; tom II tamże, 1971; tom III tamże, 1972
– Rok Mateusza. Kraków 1973, Znak
– Rok Marka. Kraków 1974, Znak
– Rok Łukasza. Kraków 1975, Znak
– Stare Przymierze. Genesis. Kraków 1976, Znak
– Stare Przymierze. Exodus. Kraków 1977, Znak
– Stare Przymierze. Kohelet, Hiob, Syracydes. Kraków 1979, Znak
– Stare Przymierze. Rut, Dawid, Salomon. Kraków 1981, Znak
– Stare Przymierze. Prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Kraków 1982, Znak
– Ludzkie drogi. Kraków 1981, Znak
– Dom Ojca: Rok Mateusza, Rok Marka, Rok Łukasza. Kraków 1983, Znak
– Stare Przymierze [wyd. łączne]. Kraków 1986, Znak
– Cnoty i niecnoty. Kraków 1991, Znak
– Jajko miejscami świeże czyli pytania dla teologów. Kalwaria Zebrzydowska 1993, Wyd. Calvarianum


Ankiety „Tygodnika”

– Moi Rodzice. Opr. Marek Skwarnicki. Posł. Józefa Hennelowa. Kraków 1960

– 7 dni życia. Opr. i przedm. Marek Skwarnicki. Kraków 1965

– Nas dwoje. Opr. i przedm. Józefa Hennelowa. Kraków 1965

– Bezimienni mówią o modlitwie. Wyb. i układ Halina Bortnowska. Wstęp Marek Skwarnicki. Kraków 1973; wyd. II 1982


– Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Wyb., opr. i posł. Józefa Hennelowa. Wstęp ks. Wiesław Gawlik. Kraków 1975; wyd. II 1976

– „i dzień się już nachylił”. Wybór z ankiety „Myślę o swoim życiu”. Red., wstęp i posłowie Józefa Hennelowa. Kraków 1979

– Nasze sprawy rodzinne. Opr. Józefa Hennelowa, Marek Skwarnicki. Kraków 1990 [wznowienie „Moich rodziców” oraz „Powołania i przygody” – książki z odpowiedziami na ankietę „Znaku” pt. „Na kogo wychowuję moje dziecko”]


Seria 


Teksty z „Tygodnika Powszechnego”

– 70 żywotów. Wybrał i zredagował Andrzej Paluchowski. Przedmowa Jerzy Turowicz. Kraków 1977

– Drogi do niepodległości. Wyb., red., słowo wstępne Krzysztof Kozłowski. Kraków 1979

– Doświadczenia lat wojny 1939–1945. Fakty – postawy – refleksje. Wyb., red., słowo wstępne Władysław Bartoszewski. Kraków 1982
Pisali o „Tygodniku” (wybór)


1. Relacje, wywiady, wspomnienia:

Jacek ŻAKOWSKI:
– Anatomia smaku czyli o losach „Tygodnika Powszechnego” 1953-1956. Lublin 1986, Fundusz Inicjatyw Społecznych; wyd. II poszerzone Warszawa 1988, Wyd. Most
– Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem. Kraków 1990, Znak

Stanisław STOMMA: 
– Pościg za nadzieją. Paris 1991, Editions du Dialogue

Władysław BARTOSZEWSKI: 
– Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste. Poznań 1980, „W drodze” 

Marek SKWARNICKI: 
– Dziś ciężka noc. Dziennik 1982. Kraków 1989, Wyd. Panaceum

Witold BEREŚ, Krzysztof BURNETKO: 
– Gliniarz z „Tygodnika”. Rozmowy z byłym ministrem spraw wewnętrznym Krzysztofem Kozłowskim. Warszawa 1992, Polska Oficyna Wydawnicza BGW


2. Opracowania:

Adam MICHNIK:
– Kościół, lewica, dialog. Paris 1977, Instytut Literacki; wyd. II poszerzone Warszawa 1983, Niezależna Oficyna Wydawnicza

Kazimierz KOŹNIEWSKI: 
– Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977, Czytelnik

Andrzej MICEWSKI: 
– Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976. Paris 1978, Libella

Karol GOŁĄB [Tomasz SCHOEN]: 
– „Tygodnik Powszechny” – polityka i kultura, w: „Puls” 26 (1985)

Jacek ŻAKOWSKI:
– Kiedy go nie było, w: „Res Publica” 12 (1987), 1 i 2 (1988)

Michał JAGIEŁŁO: 
– „Tygodnik Powszechny” i komunizm (1945–1953). Warszawa 1988, Niezależna Oficyna Wydawnicza

Robert JAROCKI: 
– Czterdzieści pięć lat w opozycji (o ludziach „Tygodnika Powszechnego”). Kraków 1990, Wydawnictwo Literackie

Leonid LUKS:
– Katholizismus und politische Macht in kommunistischen Polen 1945-1989. Die Anatomie einer Befreiung. Koeln-Weimar-Wien 1993, Boehlau Verlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     „Apokryf” nr 7 w „TP” nr 15/1995

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl